Úvod do Hledání min

Prázdná plocha Hledání min

Díváte se na záhadnou hrací plochu plnou malých čtverečků a číslic a říkáte si: o čem je tahle hra? Co mám dělat? Jak se to hraje? Tento článek vám na tyto otázky odpoví a vše podrobně vysvětlí.

Nejprve je třeba vědět, že hru spustíte kliknutím levým tlačítkem myši kamkoli na herní plochu. Poté musíte na základě zobrazených čísel zjistit, kde se nacházejí miny, a zajistit je vlajkami a objevit další čísla, abyste našli ještě více min. S tímto malým úvodem vám v praxi ukážeme, jak hru Hledání min vyhrát.

Návod: jak hrát Hledání min?

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 1

Typická hra Hledání min začíná takto: hrací plocha s mnoha čtverci. Těmto čtvercům říkáme „políčka“. Zpočátku má každé políčko svůj kryt. Políčko můžeme odkrýt tak, že na něj klikneme levým tlačítkem myši. Pokud odkryté políčko skrývá minu, mina vyletí do povětří a my prohrajeme. Naštěstí první políčko, které odkryjeme, nikdy neukrývá minu. Pro první tah si můžete vybrat libovolné políčko. Tentokrát vybereme políčko uprostřed: tuto hru zahájíme kliknutím levým tlačítkem myši na políčko označené modrým kroužkem.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 2

První tah otevřel velký prostor. Vidíme spoustu prázdných políček přímo uprostřed plochy a dvě části krytých políček obklopená čísly: jednu část vlevo a jednu vpravo. Díky těmto číslům můžeme odvodit, která krytá políčka obsahují miny. Uvažujme například o políčku označeném červeným kroužkem. Je v něm 1, což znamená, že se někde v jeho okolí nachází právě jedna mina. Celkem je kolem něj osm políček. Sedm z nich již bylo odkryto: tři vlevo jsou prázdná, stejně jako to níže. V políčku napravo je 2 a ve dvou políčkách je 1: jedno nad a jedno v pravém dolním rohu červeně zakroužkovaného políčka 1. Protože jsou tato políčka odkrytá, nemohou obsahovat miny. Jediné políčko, které je stále zakryté, je políčko vpravo nahoře, označené modrým kroužkem. Kolem červeně zakroužkovaného políčka 1 se nachází pouze jedna mina a jeden úkryt pro ni: políčko označené modrým kroužkem. Proto můžeme toto políčko označit vlajkou. Uděláme to tak, že na něj klikneme pravým tlačítkem myši.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 3

Nyní, když jsme našli první minu a umístili první vlajku, můžeme tyto nedávné objevy využít k nalezení okolních políček, která miny neukrývají. Vezměme si políčko označené červeným kroužkem. V tomto políčku se nachází číslo 1. Dotýká se ho šest odkrytých políček: tři prázdná políčka vlevo, jedna 1 dole a dvě 2: jedna nahoře a jedna vpravo dole. Také se ho dotýkají dvě zakrytá políčka: jedno vpravo, označené vlajkou, a jedno vpravo nahoře, označené modrým kroužkem. Zdůvodnění je následující: s červeně zakroužkovaným políčkem sousedí pouze jedna mina, která již byla označena vlajkou vpravo. Zbývající okolní políčka tedy nemohou obsahovat miny. Jediné zbývající zakryté políčko je políčko s modrým kroužkem. Protože v něm nemůže být mina, můžeme ho odkrýt kliknutím levým tlačítkem myši.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 4

Nyní můžeme zopakovat tah, který jsme provedli ve druhém kroku. Podívejte se na dvě políčka s červenými kroužky. V obou jsou číslice 1. Obě mají pouze jedno sousední zakryté políčko, označené modrým kroužkem. Obě políčka označená modrými kroužky tedy musí obsahovat miny. Označme je vlajkami tak, že na ně klikneme pravým tlačítkem myši.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 5

Po označení některých min můžeme opět vyhledat políčka, která miny neobsahují. Zaměřme se na dvě označená červenými kroužky. Stejně jako předtím má každé políčko číslo 1 a každé z nich již má v sousední oblasti vlajku. Navíc má každé z nich ve své oblasti právě jedno zakryté políčko, které ještě nebylo označeno vlajkou. Tato zakrytá políčka jsou označena modrými kroužky. Protože se čísel 1 s červenými kroužky nemohou dotýkat žádné další miny, nemohou políčka s modrými kroužky obsahovat miny. Můžeme tedy na obě z nich kliknout levým tlačítkem myši, abychom je odkryli.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 6

V předchozím kroku jsme odkryli nová čísla. Jedním z těchto čísel je číslo 2 označené červeným kroužkem. Toto číslo 2 již má kolem sebe dvě miny: jednu dole a jednu vlevo nahoře. Kolem tohoto čísla 2 proto již nemohou být žádné další miny. Všechna zbývající okolní zakrytá políčka lze bezpečně odkrýt. Taková políčka jsou čtyři: tři napravo a jedno nad obklíčeným číslem 2. Všechna čtyři můžeme otevřít kliknutím levým tlačítkem myši.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 7

Jedno z políček, které jsme odkryli v předchozím kroku, bylo prázdné. Hra automaticky otevřela větší oblast prázdných políček a několik políček s čísly. Nyní se můžeme zaměřit na políčko s číslem 2, označené červeným kroužkem. Protože se jedná o číslo 2, musí se ho dotýkat přesně dvě miny. A přesně dvě sousední zakrytá políčka, obě označená modrou elipsou. Tato dvě zakrytá políčka musí obsahovat miny, takže na ně můžeme pomocí pravého tlačítka myši umístit vlajky.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 8

V tomto kroku konečně dokončíme pravou stranu plochy. Všimneme si, že jedna mina se již dotýká čísla 1 označeného červeným kroužkem – tuto minu jsme v předchozím kroku označili vlajkou. Proto se v blízkosti tohoto čísla 1 nesmí nacházet žádná další mina, a to ani na zakrytém políčku označeném modrým kroužkem. Kliknutím levým tlačítkem myši na toto políčko jej odkryjeme.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 9

Levá strana plochy je mnohem záludnější než pravá. Neexistují zde žádné zřetelnější tahy, při kterých by čísla jako 1 nebo 2 přesně odpovídala okolním zakrytým políčkům. Tentokrát musíme pořádně přemýšlet. Uvažujme o čísle 1 ve fialovém kroužku. Vedle něj musí být přesně jedna mina. Vedle něj jsou také dvě zakrytá políčka označená zelenou elipsou. Víme tedy, že uvnitř zelené elipsy musí být přesně jedna mina, ale potřebujeme vědět, které ze dvou políček minu skutečně skrývá. Nyní uvažujme o čísle 1 v modrém kruhu. Již víme, že uvnitř zelené elipsy se nachází mina. Tato elipsa je celá v okolí čísla 1 s modrým kroužkem, což znamená, že ostatní zakrytá políčka kolem modře zakroužkovaného čísla 1 nemohou obsahovat minu. V tomto případě se na políčku označeném červeným kroužkem nemůže nacházet mina. Proč? Protože pokud ano, pak má modře zakroužkované políčko s číslem 1 dvě sousední miny: jednu v červeném kroužku a druhou v zelené elipse. Protože zelená elipsa nepochybně obsahuje minu, červený kroužek ji obsahovat nemůže. Z tohoto důvodu můžeme kliknout na políčko označené červeným kroužkem a odkrýt ho.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 10

Nyní je vše mnohem lépe zvládnutelné. Rychle zjistíme, že dvě políčka označená zelenými kroužky musí obsahovat miny. Proč? Zaprvé kvůli modře zakroužkovanému číslu 2. Pouze dvě zakrytá políčka se dotýkají tohoto čísla 2, takže tato políčka musí obsahovat miny. Za druhé kvůli číslu 3 v červeném kroužku. Toto číslo 3 již má sousední označenou minu. Má také dvě sousední zakrytá políčka, která musí skrývat zbývající dvě miny. Proto můžeme na dvě políčka označená zelenou barvou umístit vlajky.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 11

V tomto kroku vidíme dvě políčka s čísly, která již mají kolem sebe dostatek vlajek. Podívejme se na čísla 1 a 2, která jsou zakroužkována červeně. Všechna zakrytá políčka, která se těchto dvou čísel dotýkají, nemohou obsahovat miny, takže je můžeme bezpečně odkrýt. Klikněme proto levým tlačítkem myši na všechna políčka označená modře.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 12

Tentokrát se vracíme k vyhledávání min. Zaměřme se na políčko s červeným kroužkem. Kolem něj by měly být dvě miny. Jedna pod ním již byla nalezena a označena. Druhá musí být v jediném zbývajícím zakrytém políčku označeném modrým kroužkem. Klikněme na toto políčko pravým tlačítkem myši.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 13

Nyní se podívejme na číslo 1 označené červeným kroužkem. To již má sousední minu, takže ostatní zakrytá políčka vedle něj – ta označená modrou elipsou – lze bezpečně odkrýt.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 14

Podívejte se na počítadlo v levém horním rohu hrací plochy. V současné době je na něm napsáno „002“, což znamená, že na hrací ploše zbývají dvě miny. V tomto kroku je najdeme. Vezměme v úvahu čísla 1 a 2 v červených kroužcích. Obě se dotýkají pouze jednoho zakrytého políčka a obě naznačují, že v jejich blízkosti musí být ještě jedna mina. Zbývající dvě miny se tedy musí skrývat na políčkách označených modrými kroužky.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 15

Všechny miny jsou označeny vlajkami, ale hra ještě není vyhrána. Podmínkou vítězství ve hře je totiž odkrytí všech políček, která neobsahují miny. Ve skutečnosti nemusíte používat vlajky, pokud si pamatujete, kde se miny nacházejí. To je však výzva pro pokročilejší hráče. V tomto návodu používáme vlajky a k vítězství potřebujeme kliknout levým tlačítkem myši na dvě zbývající zakrytá políčka, označená modrou elipsou.

Návod k Hledání min pro začátečníky, krok 16

Podívejte se na obrázek žlutého smajlíku ve slunečních brýlích v horní části hrací plochy. Znamená to, že hra skončila a vy jste vyhráli. Nyní se podívejte na počítadlo v pravém horním rohu herní plochy. Ukazuje uplynulý čas. „231“ znamená, že nám dokončení hry trvalo 231 sekund. To není nijak zvlášť dobrý výsledek, ale jedná se o návod pro začátečníky, takže se není čeho obávat.

Pokud chcete, můžete se také podívat na videonávod na YouTube:

Vzorce

Základy jste se již naučili. Víte, jak najít miny a místa, kde žádné miny nejsou. Ale všechno tohle logické uvažování trvá tak dlouho! Samozřejmě, čím více cvičíte, tím jste rychlejší. Ale existuje způsob, jak hrát opravdu rychle?

Ano. Když hrajete dostatečně dlouho, všimnete si, že určité vzorce čísel ukazují, kde miny jsou a kde být nemohou. S praxí se tyto vzorce naučíte nazpaměť a dokážete je rozpoznat rychleji a rychleji. Nakonec už není potřeba žádné logické myšlení. Uvidíte některá čísla a okamžitě víte, kde jsou miny. Podívejme se na nejjednodušší příklad: „1 v rohu“.

Vzorec „1 v rohu“, neoznačený Vzorec „1 v rohu“, označený Vzorec „1 v rohu“, vyřešený

1 v rohu je „zřejmý“ vzorec, který jsme použili dříve v návodu. Podívejte se na první obrázek výše a pokuste se identifikovat všechna čísla 1, která mají kolem sebe pouze jedno zakryté políčko. Na druhém obrázku jsou označeny červenými kroužky. To jsou „1 v rozích“. Už víme, že vedle každého z nich musí být mina v jediném volném zakrytém políčku. Umístění těchto min je na třetím obrázku označeno bombami.

1 v rohu je zřejmý vzorec, protože se ho naučíte velmi rychle. Brzy po naučení základních tahů už to neděláte krok za krokem: hledáte číslo 1, počítáte všechna dostupná zakrytá políčka a přemýšlíte, zda se čísla shodují. Podíváte se na plochu a okamžitě vidíte všechna čísla 1 v rozích a víte, že vedle nich máte umístit vlajky. Takto fungují vzorce.

Nejoblíbenějším, ale méně jednoduchým vzorcem je vzorec 1-2-1. V tomto vzorci jsou vedle sebe 1, 2 a 1 v tomto konkrétním pořadí. Pokud uvidíte takové uspořádání, vedle čísel 1, totiž v rozích čísla 2 jsou dvě miny. Jakékoli vlajky, které již byly umístěny v blízkosti těchto čísel, ovlivňují vzorec a měly by být odečteny předtím, než se rozhodnete, zda se skutečně jedná o vzorec 1-2-1, nebo ne. Proto se někdy stává, že máte čísla 1 a 2 a 1, což není vzorec 1-2-1, a velmi často se stává, že máte různá čísla, která tvoří vzorec 1-2-1. To nezní příliš jednoduše, proto si uveďme několik příkladů.

Vzorec 1-2-1, příklad 1, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 1, označený Vzorec 1-2-1, příklad 1, vyřešený

Podívejme se na fragment plochy na prvním obrázku. Jedná se o fragment plochy hned po zahajovacím tahu. V tomto zahájení můžeme vidět dva vzorce 1-2-1, jeden orientovaný horizontálně a druhý vertikálně. Tyto vzorce 1-2-1 jsou na druhém obrázku označeny červenými elipsami. Pokročilý hráč se na ně podívá a okamžitě pozná, kde jsou miny: v každém ze zakrytých rohů čísla 2 je jedna mina a žádné další miny se vzorce 1-2-1 nedotýkají. Umístění min je znázorněno bombami na obrázku vpravo. Ve políčkách, kde nejsou žádné miny, jsou zobrazeny přeškrtnuté bomby.

Vzorec 1-2-1, příklad 2, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 2, označený Vzorec 1-2-1, příklad 2, vyřešený

Někdy se po prvním kliknutí otevře oblast s konfigurací čísel, která začínající hráče frustruje. Příklad je uveden výše vlevo. Nejsou zde žádné 1 v rozích, takže není hned patrné, kde by se mohly nacházet miny. Alespoň pro začínajícího hráče. Pokročilý hráč okamžitě rozpozná vzorec 1-2-1, který je na druhém obrázku označen červenou elipsou. U tohoto vzorce jsou vždy dvě miny umístěné vedle čísel 1 nebo v rozích čísla 2; žádné další miny se tohoto vzorce nedotýkají. To je znázorněno na pravém obrázku: symbol miny ukazuje umístění min a přeškrtnutá mina ukazuje, kde miny být nemohou. Hráč může bezpečně umístit vlajky na místa prvního symbolu a kliknout levým tlačítkem myši na políčka označená druhým symbolem.

Vzorec 1-2-1, příklad 3, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 3, označený Vzorec 1-2-1, příklad 3, vyřešený

Zde máme vzorec 1-2-1, přestože čísla jsou 2-2-2. Je to proto, že vedle dvou krajních čísel 2 jsou miny. Kdykoli je vedle čísla vlajka, můžeme od tohoto čísla odečíst 1 a uvažovat o něm, jako by mělo novou hodnotu a mina neexistovala. Zde místo 2-2-2 odečtením vznikne 1-2-1 a miny nad a pod vzorcem „neexistují“. V důsledku toho pokročilý hráč okamžitě pozná, že existují dvě miny: jedna vpravo od horního čísla 2 a druhá vpravo od dolního čísla 2; všechna ostatní zakrytá políčka dotýkající se vzorce jsou bez min. To je vidět na posledním obrázku: můžeme označit dvě miny (označené bombami) a kliknout levým tlačítkem myši na tři další políčka (označená přeškrtnutými bombami), protože tam žádné miny nejsou.

Vzorec 1-2-1, příklad 4, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 4, označený Vzorec 1-2-1, příklad 4, vyřešený

Toto je další příklad vzorce 1-2-1, který vzniká z různých čísel po zvážení existujících vlajek. Zde máme 2-2-1, ale vlajka nad prvním číslem 2 jej snižuje na 1, takže máme 1-2-1. To nám umožňuje rychle najít dvě miny a dvě místa bez min.

Vzorec 1-2-1, příklad 5, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 5, označený Vzorec 1-2-1, příklad 5, vyřešený

Zde je situace ještě komplikovanější, protože dvě vlajky se dotýkají 3-3-1. Po započtení těchto dvou vlajek se vzorec zmenší na 1-2-1. Obě vlajky sousedí s horním číslem 3, takže od tohoto čísla 3 musíme odečíst 2. Dolní vlajka také sousedí s dolním číslem 3, takže od tohoto čísla 3 odečteme 1. Výsledkem je (3-2)-(3-1)-1 ⇒ 1-2-1. To znamená, že jsou zde dvě miny: jedna napravo od horního čísla 3 a jedna napravo od dolního čísla 1. Ostatní zakrytá políčka sousedící se vzorcem neskrývají žádné miny.

Vzorec 1-2-1, příklad 6, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 6, označený Vzorec 1-2-1, příklad 6, vyřešený

Tento případ je jednoduchý a běžný. Situace 1-3-2 vedle hranice plochy je sousední vlajkou redukována na 1-2-1.

Vzorec 1-2-1, příklad 7, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 7, označený Vzorec 1-2-1, příklad 7, vyřešený

V tomto příkladu vidíme, jak může jedna vlajka ovlivnit všechna tři čísla a změnit vzorec z 2-3-2 na 1-2-1.

Vzorec 1-2-1, příklad 8, neoznačený Vzorec 1-2-1, příklad 8, označený Vzorec 1-2-1, příklad 8, vyřešený

V posledním příkladu vzorce 1-2-1 vidíme tři miny, které mění vzorec 2-3-3 na 1-2-1. Výsledkem jsou dvě miny a tři políčka, která miny neobsahují.

Jak víme, že je to správně? Jak víme, že miny jsou ve všech výše uvedených případech právě v těchto místech? Na to můžete přijít provedením logické úvahy. Předpokládejme, že vedle prostředního čísla 2 je mina (pro představu se podívejte na úplně první svislý příklad). Ale vedle čísla 2 by měly být dvě miny. Kam tedy patří druhá mina? Nad a pod prostředním číslem 2 je číslo 1 a obě již mají označenou minu. Proto není možné umístit minu doprostřed. Miny musí mít společnou hranici s horním a spodním číslem 1. A protože jsou to čísla 1, může se jich dotýkat pouze jedna mina, všechna ostatní zakrytá políčka kolem nich miny neobsahují.

Existuje ještě jeden poměrně častý vzorec, který stojí za to si osvojit hned na začátku: 1-2-2-1. Podobně jako 1-2-1 lze 1-2-2-1 řešit pomocí logiky. Řešení je však opačné. V případě 1-2-1 je řešení bomba-prázdné-bomba, ale v případě 1-2-2-1 je to prázdné-bomba-bomba-prázdné. Jinými slovy, u 1-2-1 máme miny hraničící s čísly 1 a u 1-2-2-1 máme miny hraničící s čísly 2.

Vzorec 1-2-2-1, příklad 1, neoznačený Vzorec 1-2-2-1, příklad 1, označený Vzorec 1-2-2-1, příklad 1, vyřešený

Zde vidíme vertikální vzorec 1-2-2-1. Vedle dvou čísel 2 jsou dvě miny, ale na ostatních místech sousedících se vzorcem nejsou žádné miny.

Vzorec 1-2-2-1, příklad 2, neoznačený Vzorec 1-2-2-1, příklad 2, označený Vzorec 1-2-2-1, příklad 2, vyřešený

Zde po zvážení vlajky vidíme vzorec 1-2-2-1. Miny jsou nad dvěma čísly 2 a políčka nad čísly 1 neobsahují žádné miny.

Vzorec 1-2-2-1, příklad 3, neoznačený Vzorec 1-2-2-1, příklad 3, označený Vzorec 1-2-2-1, příklad 3, vyřešený

Toto je podobná situace. Jedna vlajka redukuje vzorec 1-2-2-2 na 1-2-2-1.

Vzorec 1-2-2-1, příklad 4, neoznačený Vzorec 1-2-2-1, příklad 4, označený Vzorec 1-2-2-1, příklad 4, vyřešený

V posledním příkladu vidíme vlajku, která upravuje dvě čísla: 2-3-2-1 se změní na 1-2-2-1, protože vlajka se dotýká čísla 2 i 3.

Existuje mnoho dalších vzorců, některé z nich jsou oblíbené, jiné vzácné, některé velmi užitečné a některé zcela zbytečné. Pokud se chcete o vzorcích Hledání min dozvědět více, můžete si přečíst Průvodce vzory (Patterns Guide) na stránkách Authoritative Minesweeper nebo Průvodce strategií (Strategy Guide) na Minesweeper Wiki.

Tipy a triky

Dobře. Teď už víte, jak používat logiku k řešení Hledání min. A znáte některé vzorce, abyste mohli hrát rychle. Ale existují nějaké triky, jak hrát ještě rychleji? Odpověď zní: ano.

Otazník – vypněte jej. Tato funkce byla v původním Hledání min, takže je často ponechána i v novějších verzích z důvodu kompatibility. Přesto je pro zkušené hráče zcela zbytečná. Kliknutí pravým tlačítkem myši by mělo vlajku zasadit nebo znovu přesunout, nic víc.

Multi-kliknutí – dosud jsme hovořili o použití levého tlačítka myši na zakrytém políčku k jeho odkrytí a o použití pravého tlačítka myši na zakrytém políčku k umístění vlajky. Existují však i další možná kliknutí. Když kliknete levým tlačítkem myši na číslo, které je již obklopeno odpovídajícím počtem vlajek (například číslo 3 a vedle něj 3 vlaječky), odkryjí se všechna okolní zakrytá políčka. Tuto funkci můžete využít k otevření několika zakrytých políček jedním kliknutím místo mnoha kliknutí.

Hraní s klávesnicí – je možné hrát i oběma rukama. Stačí umístit myš na zakryté políčko a stisknout mezerník pro umístění/odstranění vlajky nebo Enter pro odkrytí políčka. Stisknutím mezerníku nebo Enteru nad políčkem s číslem se otevřou všechna sousední zakrytá políčka, pokud již byl umístěn příslušný počet vlajek.

Žádné vlajky – někteří hráči raději neumísťují vlajky. To znamená, že při hře provádějí méně kliknutí, takže se jejich rychlost může potenciálně zvýšit. Zda to skutečně vede k rychlejšímu hraní, je sporné, protože si musíte pamatovat ta místa, kde jsou miny, a nemůžete klikat na čísla, abyste otevřeli více zakrytých políček najednou. Většina pokročilých hráčů občas umístí vlajky tam, kam si myslí, že je to užitečné, ale většinou vlajky nepoužívají.

Nadzvukový režim – některé klony Hledání min umožňují hrát pouze pomocí myši, ale bez klikání. Jak je to možné? Když najedete kurzorem myši na zakryté políčko, automaticky jej označíte. Když najedete kurzorem myši na políčko s číslem, všechna sousední zakrytá políčka se automaticky odkryjí, pokud se počet vlajek kolem políčka shoduje s číslem uvnitř políčka. To vyžaduje stejné množství logického myšlení jako u běžné hry, ale hra je díky tomu mnohem rychlejší. Důvodem je, že místo klikání se rozhodujete, kam umístit vlajky a jaká políčka odkrýt, pouhým pohybem myši po obrazovce. Tato funkce bohužel není v této verzi hry Hledání min online k dispozici. Najdete ji však v jiných klonech této hry, například na stránce minesweeper.us.

Existuje ještě jeden důležitý tip, který nesouvisí s tím, jak rychle hrajete, ale je velmi důležité si ho zapamatovat, zejména pro začínající hráče. Když uděláte chybu, špatně umístíte vlajku a následně vyhodíte minu do povětří a prohrajete, hra vám vaši chybu ukáže. Nesprávně umístěná vlajka je označena přeškrtnutou minou. Mnoho lidí se mylně domnívá, že přeškrtnutá mina je tam, kde by mina měla být. Podívejte se na následující příklad.

Plocha Hledání min s nesprávně umístěnou vlajkou

Co se tu stalo? Hráč správně umístil tři vlajky podél vertikální sekvence 2-3-2. Tyto vlajky jsou stále znázorněny jako vlajky. Hráč však následně umístil vlajku nad číslo 2. Nebyla tam žádná mina (vzpomeňte si na vzorec 1-2-1), takže vlajka byla umístěna nesprávně; nyní je označena přeškrtnutou bombou. Bomba s červeným pozadím vlevo je políčko, které hráč odkryl a vyhodil do vzduchu, protože na něm byla mina. Mnoho hráčů při pohledu na takový obrázek vidí dvě miny dotýkající se čísla 1: bombu s červeným pozadím a přeškrtnutou bombu. Tito hráči si myslí, že hra je pokažená, protože vedle čísla 1 jsou dvě miny. To je však nesprávné; vedle čísla 1 byla pouze jedna mina a hra funguje bezvadně.

Zaseknutí se

V tradiční hře Hledání min se miny umisťují náhodně. V důsledku toho někdy není zaručeno, že hru vyřešíte pouze pomocí logiky.

Takto se můžete zaseknout ve hře Hledání min.

Mnoho zkušených hráčů zná takové situace, které v nich vyvolávají slzy frustrace, opakující se noční můry nebo někdy i lehké případy posttraumatické stresové poruchy. V tomto příkladu hráč po dlouhém a vyčerpávajícím hraní téměř vyřešil plochu Hledání min na obtížnosti Expert ve slušném čase. A nyní musí uhodnout, kde se nachází poslední mina pro závěrečný tah. Obě políčka, označená červenou elipsou, skrývají minu se stejnou pravděpodobností, a tak se bez ohledu na hráčovy schopnosti výsledek hry redukuje na házení mincí. To je frustrující zejména pro méně zkušené hráče, kterým řešení obtížnosti Expert zabere spoustu času a úsilí. A nakonec všechen tento čas a úsilí často přijdou vniveč kvůli smůle.

To se vůbec nemusí stát, může se to stát jednou nebo vícekrát. To, zda musíte během hry tipovat, je otázkou smůly, a čím větší je hrací plocha, tím častěji se to stává. V obtížnosti Expert se může stát, že hráč bude muset tipovat i čtyřikrát nebo vícekrát. Pokud je každé tipování jako házení mincí (ne vždy tomu tak je, ale zjednodušme si to), pak je šance na vyřešení hry stejná jako šance, že čtyřikrát za sebou padne orel, což je méně než 10 %. Zdvojnásobení velikosti hrací plochy zdvojnásobí očekávaný počet tipování. Proto jsou velké plochy Hledání min vzácné. Jejich hraní by bylo příliš frustrující, protože vícenásobné tipování snižuje vaše šance na výhru prakticky na nulu, a to bez ohledu na vaše schopnosti.

Lze tento problém nějak vyřešit? Ano. Problém s nutností tipování se vyskytuje ve většině verzí Hledání min, ale ne v té naší. V naší verzi hry Hledání min máte k dispozici takzvaný režim „čistý intelekt“. Když hrajete hru v tomto režimu, generované plochy jsou vždy deterministicky řešitelné. To znamená, že nikdy nemusíte tipovat, kde jsou miny, a hru můžete řešit pouze pomocí logiky. Jak se to může stát? Kdykoli je vytvořena nová herní plocha, herní engine zkontroluje, zda je možné tuto plochu vyřešit bez tipování. Pokud to není možné, hra plochu změní, znovu ji zkontroluje a cyklus pokračuje, dokud nenajde plochu, kterou lze vyřešit bez tipování. Ve výchozím nastavení je zvolen režim „čistý intelekt“, takže se nemusíte na začátku dobrodružství s Hledáním min obávat, že se zaseknete. Tento režim je navíc důvodem, proč jsou v naší hře k dispozici obtížnosti Nadčlověk a Mimozemšťan. Pokud chcete mít opravdu obří hrací plochu, doporučujeme na minesweeper.us také obtížnost Bůh.

Jak rychle hrají ostatní?

Pokud jste začínající hráč, možná vás zajímá, jaké jsou slušné časy na vyřešení jednotlivých obtížností. Můžete se považovat za dobré, pokud máte na obtížnosti Začátečník maximálně 10 sekund, na obtížnosti Pokročilý 60 sekund a na obtížnosti Expert 240 sekund. Chcete-li se považovat za velmi dobrého, potřebujete 6 sekund na obtížnosti Začátečník, 40 sekund na obtížnosti Pokročilý a 100 sekund na obtížnosti Expert.

Níže najdete několik videí, ve kterých se můžete podívat, jak hrají ostatní. Všimněte si, že se stále jedná o úroveň příležitostných hráčů, nikoliv profesionálů.

Obtížnost Začátečník:

Obtížnost Pokročilý:

Obtížnost Expert:

Obtížnost Nadčlověk:

Obtížnost Mimozemšťan:

Co se týče profesionálních hráčů, světové rekordy jsou následující: na obtížnosti Začátečník je to 1 sekunda, na obtížnosti Pokročilý 6 sekund a na obtížnosti Expert 27 sekund. Konkrétně od roku 2022 jsou nejlepší časy 0,49 sekundy na obtížnosti Začátečník, 5,80 sekundy na obtížnosti Pokročilý a 26,59 sekundy na obtížnosti Expert.

Další informace

Pokud máte zájem dozvědět se o hře Hledání min ještě více, zde naleznete další informace: